Chuyển tới nội dung chính

1 Môn học 4 Categories

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

Cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning
THPT Nghi Lộc 2
VÀO HỌC

Giáo viên: Đinh Xuân CườngGiáo viên: Đinh Thị Thu HàGiáo viên: Nguyễn Xuân HùngGiáo viên: Trần Văn LamGiáo viên: Biện Văn LongGiáo viên: Nguyễn Văn PhươngGiáo viên: Nguyễn Văn PhươngGiáo viên: Lê Thị ThảoGiáo viên: Phạm Thị TrangGiáo viên: Phan Quốc TrườngGiáo viên: Quản trị ViênGiáo viên: Nguyễn Hữu ViệtGiáo viên: Nguyễn Lâm Đức

Cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning

Các Thầy/Cô nạp sản phẩm dự thi là một file nén(đuôi tệp là zip).

  • (0)